středa 17. června 2009

CUFFIA

BIO
EN
At the end of the 90’s DJ & producer Cuffia started to be a part of Czech electronic music community. Nowadays is recognized from several parties all over the country and resident DJ of party In Progress, All Night House. Before Cuffia fallen in love to electronic music, he underwent a wave of hip-hop, rock, metal and world music. In his mixtapes you will meet bunch of different styles because music genres never considered barriers. About his sets says, "It's just such a fusion of everything I enjoy." As a current sound could be described as "More House”, where he blended genres such as: Deep House, Tech House, Fidget House, Juke House, Ghetto House, Funky University, Baltimore, Bassline, Dubstep ... Cuffia has done few remixes, mashups and his first EP "The Bad Case". Self production can be heard in his DJ's performances. During gigs he is using 12 "records and CDs, but also various types of controllers and modern inventions which get him closer to LIVE performances. He is currently working on his second EP. Expect release in May 2011.
Cuffia is co-author Electro'N'Roll (electronroll.com) project, which seeks to pave the way for the association of like-minded musical artists and provide them support, including booking. Electro'N'Roll is gradually becoming an independent recording label. Cuffia is one of the members of the project Deccart - teaching multimedia production center, which includes Ableton Live User Group United. It deals with training and various workshops focusing on production, audio equipment and DJing. Deccart also cooperates with the Red Bull Music Academy and participates in the RBMA Info Sessions.

Cuffia played together with
Drop The Lime (US), Matt Black (Coldcut) (UK), Calvertron (UK), Aquasky (UK), Jeff Milligan (CA), Adam Freeland (UK), Kid Sister (US), Lone (UK), Roska (UK), Punks Jump Up (UK), Vandal (UK), Fukkk Off (GER), Tom Real (UK), The Rouge Element (The Disco Of Doom), Blatta & Inesha (It), Olivier Giacomotto(Fr), Dorian Concept (UK), Scott Cooper (UK), Andrea Lai (It), Tvyks (CZ), Tráva (CZ)…

 ______

CZ
Píše se konec 90. let a český DJ / producent Cuffia začíná být elektronickou hudbou ovlivněn natolik, že si pohrává s myšlenkou aktivního podílu na klubové scéně. Již několik let se s ním můžete setkat na nejrůznějších parties po celé ČR i mimo ni. Je rezidentním DJem party In Progres a All Night House.
Než si Cuffia našel cestu k elektronické hudbě, prošel si vlnou hip-hop, rock-metal i world music. Hudební žánry nikdy nepovažoval za mantinely, proto se v jeho setech můžete setkat prakticky s čímkoliv. O svých setech říká: „Je to prostě taková fůze všeho, co mě baví". A jeho aktuální sound by se dal popsat jako “More House”, kde se prolínají žánry jako: Deep House, Tech House, Fidget House, Juke House, Ghetto House, UK Funky, Baltimore, Bassline, Dubstep… Cuffia má za sebou několik remixů společně s nejrůznějšími mashupy a své první EP “The Bad Case”. Jeho produkci můžete slyšet při jeho Djských vystoupeních. Při hraní využívá nejen klasických 12' desek a CD, ale především různé druhy controlerů a moderních invencí, které jeho hraní přibližují spíše k LIVE vystoupení. V současné době pracuje na druhém EP. Bude složeno čistě z jeho vlastní tvorby. Očekávaný release - květen 2011.
Cuffia je spoluautorem projektu Electro'N'Roll (electronroll.com), který se snaží připravit půdu pro sdružování podobně smýšlejících hudebních umělců a zajistit jejich podporu, včetně bookingu. Electro'N'Roll se postupně prosazuje jako nezávislý label.
Cuffia je jedním z členů projektu Deccart - centra výuky multimediální tvorby, který v sobě zahrnuje Ableton Live User Group Czech. Zabývá se vzděláváním a nejrůznějšími workshopy se zaměřením na produkci, audiotechniku a DJing. Deccart zároveň spolupracuje s Red Bull Music Academy a podílí se na RBMA Info Sessions.


Cuffia si zahrál společně s: 
Drop The Lime (US), Matt Black (Coldcut) (UK), Calvertron (UK), Aquasky (UK), Jeff Milligan (CA), Adam Freeland (UK), Kid Sister (US), Lone (UK), Roska (UK), Punks Jump Up (UK), Vandal (UK), Fukkk Off (GER), Tom Real (UK), The Rouge Element (The Disco Of Doom), Blatta & Inesha (It), Olivier Giacomotto(Fr), Dorian Concept (UK), Scott Cooper (UK), Andrea Lai (It), Tvyks (CZ), Tráva (CZ)…